PRISER/INFO
 
 
     Priser gäller från 1:a juni 2013
 
   1 hund 200/dygn
   2 hundar i samma box 280/dygn
   sen 65kr /hund
 
  Hund som hämtas tidigare än överenskommen tid återbetalas ej.
 
  Avbokning ska ske 2 dygn innan bokad dag annars debiteras en avg. på 200kr
 
 ENDAST FÖRSKOTTBETALNING !!  Plusgironr: 666853-7
                                                                     Bankgironr:163-7156
 
 
Bad / Trim : om ni vill ha en nybadad hund när ni hämtar
 
BAD KORTHÅR STOR : 150 kr
BAD KORTHÅR LITEN: 100kr
 
BAD LÅNGHÅR STOR: 250kr
BAD LÅNGHÅR LITEN: 200kr
 
KLOKLIPPNING : 75kr
 
TRIM : 500kr/tim
 


VID LÅNG INACORDERING RING FÖR OFFERT